Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.

H UNICON προσφέρει ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλειες πυρός, ασφάλειες σκαφών, ασφάλειες αστικής ευθύνης, ασφάλειες ζωής κλπ.